admin

admin

Logo đăng ký youtube

Logo đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thương hiệu và tạo dấu ấn cho kênh YouTube của bạn. Việc đăng ký logo cho kênh không chỉ mang lại sự chuyên nghiệp mà còn giúp tạo sự nhận…

Kích thước banner youtube

Trong kênh YouTube của bạn, banner được coi là bộ phận quan trọng để thu hút sự chú ý của khán giả. Banner là hình ảnh lớn nằm ở đầu trang của kênh YouTube của bạn, giúp tạo dấu ấn cho thương…