Bảng giá dịch vụ Youtube

Dịch vụ Tăng view Youtube


Bảng giá dịch vụ sản xuất video :

Video cơ bản ghép hình :

300.000đ /1 phút

Video hiệu ứng :

500.000 đ/ 1 phút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *