Giải pháp Youtube

youtube

Giải pháp xây dựng thương hiệu cá nhân trên Youtube toàn diện

Thống kê cho thấy mọi người xem một tỷ giờ trên YouTube mỗi ngày và hơn 5 tỷ video. Ngoài ra, thế hệ millennials nói rằng họ thích YouTube hơn hai so với truyền hình truyền thống. YouTube cũng là phương tiện truyền thông xã hội được truy cập nhiều thứ…