Cam kết

Đẩy đủ view cho khách hàng tối thiểu là 80%
Thời lượng xem tối thiểu 2-3 phút
Đảm bảo view vượt 301 và số lượng không giới hạn
View chắc chắn có sự hỗ trợ của công cụ, không dịch vụ nào tự làm tay 100% được
Bảo hành giảm view bằng cách đẩy view lại trong vòng 1 tháng

 

Những cam kết trên là chân thực về dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ công cụ nào có thể cung cấp.